Lichaam en geest

In mijn werk zie ik het lichaam, de psyche en het spirituele (energetische) als één geheel. Dit wordt de holistische benadering genoemd. Vanuit deze holistische benadering wordt gewerkt aan de eerder genoemde vijf natuurgerichte principes.

 

Energie

Ons lichaam is energie en functioneert door energie. Hierbij kunt u denken aan chakra’s, aura’s en meridianen. Maar ook aan de energie doorstroming d.m.v. voeding, bloed, organen en huid.Als deze energie stroming verstoord raakt, raakt ons lichaam uit balans. Deze storing noemen we een blokkade.Ons lichaam is energie en functioneert door energie. Hierbij kunt u denken aan chakra’s, aura’s en meridianen. Maar ook aan de energie doorstroming d.m.v. voeding, bloed, organen en huid.Als deze energie stroming verstoord raakt, raakt ons lichaam uit balans. Deze storing noemen we een blokkade.

Hier wordt vooral gebruik gemaakt van de werkvorm Core Transformation. Om de spanning (blokkade) weg te halen.

Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht wordt vaak gehinderd doordat er spanning zit in het te behandelen gebied. Spanning komt door een te lage energie doorstroming, of het stroomt helemaal niet meer. Als er geen of te weinig prikkeloverdracht is, kan het lichaam niet adequaat reageren om de problemen op te heffen. Prikkeloverdracht wordt vaak gehinderd doordat er spanning zit in het te behandelen gebied. Spanning komt door een te lage energie doorstroming, of het stroomt helemaal niet meer. Als er geen of te weinig prikkeloverdracht is, kan het lichaam niet adequaat reageren om de problemen op te heffen.

Door gebruik te maken van Quantum Touch 1 en Quantum Touch 2 wordt de prikkeloverdracht weer sterk gestimuleerd.

Drainage

Om het menselijk lichaam te genezen is het belangrijk dat lichamelijke en geestelijke (emotionele) afvalstoffen worden afgevoerd. Dit noemt men drainage. De energie kan beter stromen in een schoon lichaam en de prikkeloverdracht functioneert beter.

Om het drainage-proces te versterken maak ik gebruik van de werkvorm Super Charging. Vooral de energie van het kleuren pallet werkt hierbij zeer sterk.

Voeding

Voeding heeft een grote invloed op het functioneren op ons lichaam. In praktijk wordt aan de mensen uitgelegd, die klachten hebben voortkomend uit voeding, wat de invloed is van voeding op ons systeem (zowel energetisch, lichamelijk en de psyche).

Ook bij dit onderdeel maak ik gebruik van de werkvorm Super Charging, om de opname van voedingsonderdelen te verbeteren.

Psyche

Ook psyche heeft zeer sterke invloed op ons systeem. Blokkades in het systeem worden vaak in stand gehouden door blokkades in de psyche. Het is belangrijk om blokkades tijdens behandelingen op te sporen en de cliënt bewust te maken van hun denk- en gedragspatronen. Pas daarna kan men dit veranderen.

Door gebruik te maken van een gedachten training in combinatie met Quantum Touch 1 en Quantum Touch 2, wordt u hierin ondersteund.

 

Om tot genezing te komen is het van belang dat alle genoemde principes in balans zijn. 

Voor een behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende Quantum Touch technieken. Deze staan beschreven op de volgende pagina.

Door de combinatie van deze technieken zijn er meestal maar drie behandelingen nodig om tot vermindering van klachten of tot genezing te komen. Het kan echter gebeuren dat na behandeling de klachten tijdelijk erger worden. Soms komt het voor dat de cliënt zich één of meerdere dagen minder goed voelt. Dit betekent dat het lichaam reageert op de behandeling.

In het genezing proces is de cliënt zelf de genezer en de therapeut ondersteund hem daarbij. 

Een behandeling duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten en kost €85.00.

Quantum Touch behandeling via Skype

Normaal gesproken behandel ik u op mijn praktijk adres in Burgum. Is dit voor u te ver weg, dan is het ook mogelijk om u te behandelen via Skype. Via de webcam bespreken we uw klachten en ondersteun ik u in uw genezingsproces.

 

Ik ben geen arts.